كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 40 ساعت
هدف دوره: 
از فراگيران انتظار مي رود پس از پايان دوره آموزشی بتوانند از اینترنت و قابلیتهای آن در انجام امور محوله استفاده نمایند .

محتوای دوره: 
اینترنت چیست؟ نوارها، آشنایی با سخت‏افزارها و نرم‏افزارهای مورد نیاز کار با شبکه اینترنت ـ  کمک گرفتن (help) ـ جستجو کردن صفحات وب ـ سرویسهای موجود در اینترنت (تشریح پست الکترونیکی) ـ آشنایی با مفهوم پستهای مرورگر (browser) ـ آشنایی با مفهوم موتور جستجو و شناخت موتورهای جستجو در اینترنت ـ نحوه ارتباط با اینترنت و تنظیم Internet explorer ـ راههای اتصال به اینترنت ـ قابلیتهای استفاده از اینترنت ـ دسترسی به سرویسهای اینترنت از طریق E-mail اینترنتی و گروههای خبری ـ پست کردن و دریافت کردن پیامها ـ اختصاصی کردن جستجوگر ـ ویروسهای کامپیوتری ـ ویروسها و ایمیلها ـ معایب اینترنت ـ مراحل جستجوی مفاهیم علمی ـ مقالات و کتب موضوعی مورد نظر از طریق اینترنت ـ آشنایی با Outlaok Express ـ منشی تلفنی